Interaksi Antar Objek – PPL RPL Kelas XI

interaksi antar objek

INTERAKSI ANTAR OBJEK Objek tidak berdiri sendiri Objek berinteraksi dengan objek-objek lainnya Bagaimana objek-objek itu berinteraksi? Objek berinteraksi tergantung dari informasi yang dibutuhkannya Analogi Intraksi Antar Objek Diagram Interaksi Antar Objek INTERAKSI ANTAR OBJEK Komunikasi A dan B :Objek A akan mencari method Objek B yang sesuai perintah yang akan dikerjakan. Berdasarkan service request, Objek … Read more